Word ook lid van de Kempische Verzekeringskring en ontdek de verschillende voordelen

Wat doen we?

Zoek je lidnummer

Ben je op zoek naar je lidnummer of naar een ander lid van de Kempische Verzekeringskring? Klik hier

Nieuwsberichten

Kempische Verzekeringskring organiseert voor zijn leden:

 • 7x per jaar een studieavond met gerenommeerde sprekers over actuele verzekeringsonderwerpen. Men kan achteraf vrijblijvend deelnemen aan een etentje om de vriendschapsbanden met collega’s aan te halen.
 • Jaarlijks een daguitstap naar een bedrijf of een stad.

Elk jaar ontvangen de leden een digitaal jaarboek met alle nuttige gegevens.
Het bestuur leidt alles in goede banen en vergadert maandelijks na elke activiteit.

Afspraken m.b.t. lidgelden:

Lidgeld

 • Het lidgeld is hoofdelijk (dus niet per kantoor).
 • De leden krijgen persoonlijke uitnodigingen voor de 7 studieavonden en de daguitstap. Ze ontvangen ook het jaarboek (digitaal).
 • Het lidgeld bedraagt 50 EUR en dient voldaan te worden vóór 15 december om te kunnen opgenomen worden in het volgende jaarboek. De leden geven de wijzigingen aan hun gegevens door aan het secretariaat teneinde de juiste gegevens in het jaarboek te kunnen opnemen.
 • Wie lid wordt vanaf 1 september van het lopende kalenderjaar betaalt geen lidgeld meer voor dat lopende kalenderjaar, maar zal meteen worden verzocht het lidgeld voor het volgende kalenderjaar te voldoen.
 • Een attest voor de belastingen kan op eenvoudig verzoek worden afgeleverd via e-mail.
 • In de maand november ontvangt iedereen een uitnodiging tot betaling van het lidgeld voor het volgende jaar. Dit wordt 1 maal herinnerd voor de late betalers. Indien het lidgeld niet voldaan is voor het einde van het jaar verwijzen we naar artikel 9 van onze statuten en wordt het lid als ontslagnemend beschouwd.

Opgelet: de datum van 15/12 blijft van toepassing voor opname in het jaarboek zoals hierboven is vermeld.

Afspraken m.b.t. kosten activiteiten:

Activiteiten

 • De leden (en hun levenspartner) hebben recht op een verlaagde prijs bij alle activiteiten. Iedere sponsorende partner kan tevens één afgevaardigde laten deelnemen aan deze verlaagde prijs.
 • Op dit moment is dit 20 EUR voor deelname aan de koffieontvangst + studieavond en 55 EUR voor de koffieontvangst + studieavond + diner. De studieavond omvat een ontvangst met koffie of thee, fruitsap en cake, gevolgd door een uiteenzetting, gegeven door een gerenommeerde gastspreker. Het diner omvat een hoofdschotel en dessert, vergezeld van waters, witte en rode wijn, koffie of thee.
 • Niet-leden (collega’s e.d.) mogen steeds meekomen naar de studieavonden en dienen de normale prijs voor deelname te betalen. Op dit moment is dit 37 EUR voor deelname aan de koffieontvangst + studieavond en 77 EUR voor de koffieontvangst + studieavond + diner.
 • Indien niet-leden meekomen naar de activiteiten, gelieve dan de juiste naam, adres en functie op te geven, ondermeer voor de deelnemerslijst.
 • Alle deelnemers ontvangen tijdens de studieavond een deelnemerslijst. De inhoud van de presentatie wordt op de website geplaatst, samen met enkele foto’s van de avond.
 • Na elke activiteit met betrekking tot een verzekeringsonderwerp wordt er een FSMA-opleidingsattest verstrekt aan diegenen die hierom verzochten bij de inschrijving.
 • Personen die inschreven en al betaalden maar door omstandigheden verhinderd zijn om te komen, kunnen dit bedrag terugkrijgen mits verwittiging aan het secretariaat ten laatste op de vrijdag die de activiteit voorafgaat. Zoniet worden de reservaties gedaan en dient KVK deze ook te betalen.
 • De uitnodigingen voor de activiteiten worden aan leden enkel nog per e-mail toegestuurd.

Alle deelnemers dienen verplicht in te schrijven bij het secretariaat via de website.

Elke inschrijving wordt bevestigd via e-mail. Zo bent u zeker van uw inschrijving en kunnen wij de juiste aantallen reserveren.
Opmerking 1: enkel storten op de rekening volstaat niet voor uw inschrijving.
Opmerking 2: de betaling met mededeling “datum – naam – lidnummer” dient minimum 3 dagen vóór de activiteit op de rekening van KVK ontvangen te zijn.

Share This