Word ook lid van de Kempische Verzekeringskring en ontdek de verschillende voordelen

Privacybeleid

Zoek je lidnummer

Ben je op zoek naar je lidnummer of naar een ander lid van de Kempische Verzekeringskring? Klik hier

Nieuwsberichten

Privacyverklaring ledengegevens

Kempische Verzekeringskring vzw, met ondernemingsnummer 0422.184.481, met zetel te 2440 Geel, Diepezoel 13, bewaart enkel de gegevens die ze van een lid ontvangt bij de registratie van het lidmaatschap, of bij latere wijziging daarvan, aangeleverd door het lid zelf.  Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van Kempische Verzekeringskring vzw.  De gegevens worden tot maximum 10 jaar na de stopzetting van het lidmaatschap bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

 • ledenadministratie;
 • communicatie met leden:
  • bezorgen uitnodigingen activiteiten / betaling lidgeld;
  • bezorgen nieuwsbrief;
  • opname in het jaarboek;
  • bezorgen jaarboek;
  • rappels lidgelden en achterstallige deelnamegelden.

Indien u uw gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, kan dit steeds op eenvoudig verzoek per e-mail aan het e-mailadres van het secretariaat: secretariaat@kempischeverzekeringskring.be.

Kempische Verzekeringskring vzw verklaart de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG na te leven.

Privacyverklaring deelnemers aan activiteiten

Kempische Verzekeringskring vzw, met ondernemingsnummer 0422.184.481, met zetel te 2440 Geel, Diepezoel 13, bewaart enkel de gegevens die ze van een deelnemer ontvangt bij de inschrijving voor een activiteit.  Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van Kempische Verzekeringskring vzw.  De gegevens worden tot maximum 10 jaar na de deelname aan de activiteit bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

 • communicatie met de deelnemers:
  • bezorgen uitnodigingen activiteiten;
  • rappels achterstallige deelnamegelden.

Indien u uw gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, kan dit steeds op eenvoudig verzoek per e-mail aan het e-mailadres van het secretariaat: secretariaat@kempischeverzekeringskring.be.

Kempische Verzekeringskring vzw neemt foto’s tijdens de georganiseerde activiteiten.  Op deze foto’s kunnen deelnemers afgebeeld zijn.  Bij elke inschrijving voor een activiteit zal de deelnemers gevraagd worden uitdrukkelijke toestemming te verstrekken voor het nemen en gebruiken van foto’s.

Kempische Verzekeringskring vzw verklaart de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG na te leven.

Cookiebeleid

Kempische Verzekeringskring vzw, met ondernemingsnummer 0422.184.481, met zetel te 2440 Geel, Diepezoel 13, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid.  Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht secretariaat@kempischeverzekeringskring.be.

Kempische Verzekeringskring vzw vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Kempische Verzekeringskring vzw wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat.  Op de onlinediensten van Kempische Verzekeringskring vzw worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts.  Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd.  In dit cookiebeleid wenst Kempische Verzekeringskring vzw u te informeren dat er cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt.  Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Kempische Verzekeringskring vzw wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.  Kempische Verzekeringskring vzw heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten van Kempische Verzekeringskring vzw, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Kempische Verzekeringskring vzw aanbiedt en die toegang geven tot content van Kempische Verzekeringskring vzw.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens.  In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid (zie hierboven) van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Kempische Verzekeringskring vzw kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante onlinediensten van Kempische Verzekeringskring vzw en gelden vanaf het moment dat dit bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt.  Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken.  Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op onlinediensten van Kempische Verzekeringskring vzw weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Gebruikte cookies:

Share This