Tijdens de statutaire algemene vergadering van 17 januari 2023 werd décharge verleend aan het bestuur voor het voorbije werkingsjaar en werd het bestuur herverkozen. Annelies Driesen stelde zich voor het eerst kandidaat, en werd verkozen als bestuurslid. De overige bestuursleden waren ook opnieuw kandidaat en werden allen herverkozen. Op de bestuursvergadering van 24 januari 2023 werden de functies verdeeld. De mandaten bleven grotendeels ongewijzigd. Annelies Driesen wordt sponsorverantwoordelijke en Kathleen Crommen wordt verantwoordelijke opvolging leden.

Share This