Tijdens de statutaire algemene vergadering van 18 januari 2022 werd décharge verleend aan het bestuur voor het voorbije werkingsjaar en werd het bestuur herverkozen. Annemie Van Hove en Julien De Cock beslisten om niet langer deel uit te maken van het bestuur. KVK dankt hen van harte voor hun toewijding. Stefan Bosmans stelde zich voor het eerst kandidaat, en werd verkozen als bestuurslid. Op de bestuursvergadering van 25 januari 2022 werden de functies verdeeld. De mandaten bleven grotendeels ongewijzigd. Vicky Veraghtert neemt de verslaggeving over van Julien De Cock, en Stefan Bosmans neemt het secretariaat over van Vicky Veraghtert.

Share This