Aangezien onze vaste partner Den Eyck in september 2021 een prijswijziging heeft doorgevoerd (nadat de prijzen ongeveer 5 jaar ongewijzigd waren gebleven), ziet KVK zich verplicht om de deelnameprijzen voor de activiteiten aan te passen. Als lid deelnemen aan een studieavond zal voortaan komen op 15,00 EUR zonder diner, en op 45,00 EUR met diner. Wij benadrukken dat ondanks deze verhoging van de deelnameprijzen KVK nog steeds niet de volle kostprijs aan de leden aanrekent, de werkelijke kostprijs ligt hoger. Als niet-lid deelnemen aan een studieavond zal voortaan komen op 30,00 EUR zonder diner, en op 65,00 EUR met diner. Reden te meer om lid te worden van KVK.

Het lidgeld zal op 40,00 EUR behouden blijven, zoals voorheen. Voor het jaar 2021 hanteerden we een verlaagd lidgeld van 25,00 EUR, gelet op de coronacrisis. Voor het jaar 2022, aangezien onze activiteiten opnieuw normaal en fysiek kunnen doorgaan, zullen we het lidgeld van vóór 2021 dus hernemen, zonder verhoging. Wij hopen uiteraard ten zeerste dat wij onze leden nog jaren mogen verwelkomen.

Share This