Tijdens de statutaire algemene vergadering van 19 januari 2021 werd décharge verleend aan het bestuur voor het voorbije werkingsjaar en werd het bestuur herverkozen. Magda Van Hirtum besliste om niet langer deel uit te maken van het bestuur. KVK dankt haar van harte voor haar jarenlange toewijding. Julien De Cock stelde zich voor het eerst kandidaat, en werd verkozen als bestuurslid. Op de Raad van Bestuur van 26 januari 2021 werden de functies verdeeld. De mandaten bleven ongewijzigd. Julien De Cock neemt de verslaggeving over van Magda Van Hirtum.

Share This