Tijdens de statutaire algemene vergadering van 21 januari 2020 werd décharge verleend aan het bestuur voor het voorbije werkingsjaar en werd het bestuur integraal herverkozen. Op de Raad van Bestuur van 28 januari 2020 werden de functies verdeeld. De mandaten bleven ongewijzigd. De taakverdeling kan u terugvinden op deze website, onder “wie zijn we”.

Share This