Tijdens de statutaire algemene vergadering van 23 januari 2018 werd décharge verleend aan het bestuur voor het voorbije werkingsjaar en werd het bestuur integraal herverkozen. Op de Raad van Bestuur van 30 januari 2018 werden de functies verdeeld. De mandaten bleven ongewijzigd. De taakverdeling kan u terugvinden op deze website, onder “wie zijn we”.

Share This