Tijdens de statutaire algemene vergadering van 25 oktober 2016 werd décharge verleend aan het bestuur voor het voorbije werkingsjaar en werd het bestuur herverkozen. Magda Van Hirtum en Greg Langenus beslisten om niet langer deel uit te maken van het bestuur. KVK dankt beiden van harte voor hun jarenlange toewijding. Op de Raad van Bestuur van 8 november 2016 werden de functies verdeeld. De meeste mandaten bleven ongewijzigd. Kathleen Crommen nam de taak van sponsorverantwoordelijke over van Greg Langenus, en de verslaggeving, die Magda Van Hirtum voor haar rekening nam, werd overgedragen aan Annemie Van Hove en Vicky Veraghtert, die deze taak erbij nemen naast het secretariaat.

Share This