Voortaan zullen er voor de activiteiten geen uitnodigingen meer in PDF-formaat worden aangemaakt en meegestuurd.  De bedoeling is dat er enkel nog wordt ingeschreven via het formulier op de website, en dit om onze administratie te vereenvoudigen.  De e-mail ter bevestiging die men ontvangt na inschrijving voor een activiteit geldt dan als boekhoudkundig bewijsstuk, en is tevens meteen volledig qua informatie: de correcte persoonsgegevens zijn meteen ingevuld, alsook het te betalen bedrag.  Mocht u hieromtrent vragen hebben, kan u ons steeds bereiken per e-mail of kan u ons aanspreken op een van de komende activiteiten.

Share This