Na het zommerreces is de tijd daar om de draad terug op te nemen. Graag nodigen wij u uit voor onze volgende studieavond.

Dinsdag 20/09/2016 in Den Eyck

Dossiers inzake letselschade, daar krijgen we bijna allemaal vroeg of laat wel mee te maken. We nodigden Dhr. Michel Sommerijns, inspecteur letselschade bij Allianz, uit om ons de laatste en actuele tendensen in deze materie toe te lichten. Aan de hand van de rechtspraak worden enkele topics belicht en wordt aandacht besteed aan de moeilijkheden en de grote verschillen die kunnen optreden bij de vergoeding van letselschade. Dhr. Sommerijns, een autoriteit op het vlak van
letselschade, is hiervoor ongetwijfeld de geknipte spreker.

Wij verwelkomen u graag op dinsdag 20/09/2016 in Den Eyck, Houtum 39 te Kasterlee. Onthaal start vanaf 18u30, de
studieavond start om 19u, gevolgd door het diner vanaf ongeveer 20u30.

U ontvangt 1 opleidingspunt verzekeringen, nodig voor FSMA-bijscholing voor makelaars, als u dit in de tabel aangeeft.
Een erkenning voor 1 OVB-opleidingspunt werd aangevraagd.

Gelieve u vóór vrijdag 16 september 2016 in te schrijven door dit blad aan ons secretariaat te faxen op 014/21 08 21,
uw inschrijving door te mailen aan secretariaat@kempischeverzekeringskring.be (met lidnr. en naam), of u in te
schrijven via onze website www.kempischeverzekeringskring.be! De storting kan u ons overmaken met onderstaand
overschrijvingsformulier eveneens vóór 16 september 2016.

Schrijf u in voor de studieavond

In geval van annulatie is terugbetaling of vrijstelling van nog niet verrichte betaling enkel mogelijk mits verwittiging aan het secretariaat ten laatste op de vrijdag die de activiteit voorafgaat. Zoniet dient KVK de gemaakte reservaties immers ook te betalen.

Share This