Tijdens de statutaire algemene vergadering van 27 oktober 2015 werd décharge verleend aan het bestuur voor het voorbije werkingsjaar en werd het voltallige bestaande bestuur herverkozen.  Er werden tevens twee nieuwe bestuursleden verkozen, Kathleen Crommen, advocaat bij Schuermans & Schuermans, en Annemie Van Hove, advocaat bij Atrius.  Op de Raad van Bestuur van 3 november 2015 werden de functies verdeeld.  De mandaten bleven ongewijzigd.  Kathleen Crommen zal de post juridische zaken versterken, en Annemie Van Hove zal het secretariaat mee voor haar rekening nemen.

Share This