Recent werd voor ons secretariaat een nieuwe portable pc aangekocht. Ons bestuur besliste om de oude pc weg te schenken aan een goed doel. Hiervoor kozen we voor het MPI te Geel-Oosterlo, meer bepaald hun afdeling BKLO (Bijzonder Kleuter- en Lager Onderwijs). Op donderdagochtend 17 december 2014 kon ondervoorzitter Bart Stroobants namens KVK deze portable overhandigen aan de heer Stefan Verraedt, ICT-coördinator van BKLO. Hij was bijzonder verheugd met deze gift, en zal deze pc veel inzetten in diverse klassen met de nodige educatieve software rond taal en rekenen. Ook de aanwezige kinderen waren verheugd met ‘zo’n sjieke computer’.  Wij wensen hen veel plezier hiermee!

Share This